Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Khai giảng lớp Diện chẩn Bùi Quốc Châu tại nhà Minh Thanh

Ngày 22/7/2016 đã khai giảng lớp DC-BQC tại nhà Minh Thanh.[ theo giáo trình của TSKHBQC]
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.