Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Chữa thiểu năng động mạch vành

Phác đồ chính:
- Tiêu viêm
- Tan máu bầm hoặc Tiêu viêm khử ứ (của LY. Tạ Minh)
- Phản chiếu mạch vành ở mặt
- Tác động trên sống lưng