Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Chữa nhiệt mồm


Bệnh nhân 70 t, nhiệt mồm nặng. Kết quả đo kinh lạc cho thấy gan, tâm bào, tỳ vị rất nóng, bàng quang suy giảm, đàm thấp trong tim,.. Từ đó đề ra phác đồ chữa bệnh hợp lý. Xin xem video clip này.