Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Thượng Viện Pháp công nhận Diện chẩn...

Thượng Viện Pháp công nhận Diện chẩn là phương pháp chữa bệnh bổ sung
 Có 120 phương pháp chữa bệnh bổ sung đã được Thượng viện Pháp công nhận. Diện chẩn Bùi Quốc Châu là một trong số đó.

Dưới đây là nội dung thư của chị Lê Yến từ Pa-ri gửi cho Thầy Châu và anh Tâm báo tin vui đó.

2013/4/25 Academie Dien Chan<dienchanparis@gmail.com>

Kinh thay,
Le Yen gui Thay (GS TSKH Bùi Quốc Châu) va anh Tam (LY Bùi Minh Tâm) Danh sach cac Phuong phap chua benh bo sung cua thuong nghi vien Phap trong do co Dien Chan.

Em Le Yen (Lê Yến)


Danh sach cac Phuong phap chua benh bo sung cua thuong nghi vien Phap
(trích)

1
Acupression 
74
. Dien Chan 
2
• Acupuncture 
75
• Diététique chinoise 
3
• Analyse et réinformation 
76
• Digitopuncture 
4
• Aromathérapie 
77
• Do In 
5
• Aromatologie 
78
• Drainage lymphatique manuel 
6
• Art-thérapie 
79
• Ecoute du corps Poyet 
7
• AtlasProfilax 
80
• EFT 
8
• Aurathérapie 
81
• Electropuncture 
9
• Auriculoréflexologie 
82
• EMDR 
10
• Auriculothérapie 
83
• Ennéagramme 
42
• Magnétothérapie 
115
• Thérapie du Champ Mental 
43
• Manupuncture coréenne 
116
• Thérapie par les sons 
44
• Massage Abhyanga 
117
• Tinnitométrie 
45
• Massage Amma-assis 
118
• Tipi 
46
• Massage californien 
119
• Yoga 
47
• Massage Hakim 
120
• Zensigh

 ( Chữ trong ngoặc đơn ở trên và số thứ tự trong bảng trên do Kì Nam thêm vào)