Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

MinhThanh giao luu voi DC Phap - 2017


MINH THANH CHIA SẺ VỚI DC PHÁP
tại HÀ NỘI - 11/08/2017

Muốn Diện chẩn ĐẠI CHÚNG  HÓA và TOÀN CẦU HÓA  phải làm VÔ chiêu và NHẤT dương chỉ. 
VÔ là số KHÔNG, tượng trưng cho sự Kết thúc, là ÂM hộ.
NHẤT là số MỘT, tượng trưng cho sự Khởi đầu, là DƯƠNG vật
Có ÂM có DƯƠNG vạn vật sẽ hình thành, sẽ cho ta trái ngọt hoa thơm...
Tôi có ca cứng quai hàm. Bệnh nhân nữ 46t, cứng quai hàm, không ăn, không nói được... người rất mệt. Đã chữa nhiều nơi, tốn cả trăm triệu, không khỏi.

Tôi đã chữa thành công ca cứng quai hàm này bằng vô chiêu và nhất dương chỉ, thủ pháp rất đơn giản, không cần Tây y, Đông y.