Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

TTND TS BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II NGUYỄN HỒNG SIÊM PHÁT BIỂU

VŨ VĂN HỘI ĐỌC BÁO CÁO ĐẠI HỘI DCBQCHN NHIỆM KÌ 2018-2023

CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU TẶNG HOA CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI, HỘI DCBQCHN

MINH THANH THAY MẶT ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐỌC DIỄN VĂN KHAI MẠC

TRƯỞNG PHÒNG NĂM ĐỌC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI DCBQCHN

Tiết mục văn nghệ để chào mừng đâị hội DCBQCHN LẦN THỨ NHẤT

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

liên hoan chúc mừng đại hội thành công rực rỡ .cảm on tất cả mọi người

biểu quyết 100% nhất trí .Minh Thanh đọc bế mạc đại hội

phó chủ tịch quận hội đông y hà đông phát biểu

MINH THANH thay mặt cho đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc

trưởng phòng đọc quyết định chính thức cho chi hội thành lập

chủ tịch quận đông y Hồng xiêm và các clb tặng hoa cho chi hội

ban tổ chức giới thiệu đại biểu và tăng hoa cho chi hội