Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Một số hình ảnh ,Chủ Tịch Hội DCBQCHN, tới dự hội nghị tổng kết Đông y quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nguyễn Thị Minh Thanh và Trần Cường Lươngyđakhoa, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Sơn Hoàng Văn, Benh Cot Song, Nguyễn Thị Minh Thanh và Thủy Phan, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: Diện Chẩn, trong nhà

Một số hình ảnh ,Chủ tịch Hội Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Hà Nội , tới dự hội nghị tổng kết Đông Y quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Chủ tịch Hội Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Hà Nội ,tới dự và tặng hoa Hội Châm Cứu Thăng Long Hà Nội .Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội 1989-2019 .Tổng kết công tác hội 2019 va phương hướng hoạt động năm 2020

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Hà Thị Đào và Diện Chẩn, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
  1. Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, hoa và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nguyễn Thị Minh Thanh, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trong nhà

Chủ tịch Hội Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Hà Nội ,tới dự và tặng hoa Hội Châm Cứu Thăng Long Hà Nội .Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội 1989-2019 .Tổng kết công tác hội 2019 va phương hướng hoạt động năm 2020


Ngày 27/12/2019 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Sở Y Tế - Hội Đông Y Hội nghị tổng kết công tác y dược cổ truyền thành phố năm 2019, triển khai phương hướng hoạt động năm 2020 .


  1. Trong hình ảnh có thể có: 19 người, bao gồm Sơn Hoàng Văn và Hường Nguyễn, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Hong Do, Ánh Sáng Đẹp và Sơn Hoàng Văn, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều ngườiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Cô Chủ Nhỏ và Nguyễn Thị Minh Thanh, mọi người đang cười, đám đông và cận cảnhTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều ngườiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều ngườiTrong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Minh Thanh, đang đứng
  2. Ngày 27/12/2019
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
    Sở Y Tế - Hội Đông Y
    Hội nghị tổng kết công tác y dược cổ truyền thành phố năm 2019, triển khai phương hướng hoạt động năm 2020 .


Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nguyễn Thị Minh Thanh, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Bui Mỹ, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn, món ăn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Van Hoan Bui, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn và trong nhà

Minh Thanh chia sẻ lan tỏa Diện Chẩn tới Hội Châm cứu ĐY
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nguyễn Thị Minh ThanhTrong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nguyễn Thị Minh ThanhTrong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Thị Minh Thanh, mọi người đang cườiTrong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Nguyễn Đình Tuc và Nguyễn Thị Minh Thanh, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nguyễn Thị Minh Thanh, mọi người đang đứng và đám cướiTrong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nguyễn Thị Minh Thanh, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Minh ThanhTrong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nguyễn Thị Minh Thanh, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới, văn bản và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Đình Tuc, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: Nguyễn Đình TucTrong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Dương Hồng Phúc, Nguyễn Thị Minh Thanh và Hộp Thư Tri Ân, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Nguyên Thục, Diện Chẩn, Nghiêm Thanh Lâm, Khai Nguyen và Minh Hoa Bui, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Minh Tam Kakarot OS, Diện Chẩn và Khai Nguyen, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, bàn, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 19 người, bao gồm Tran Hoai Van, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và trong nhà 

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết năm 1-12- 2019 .Hội Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Hà Nội