Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

MT có bài tham luận Diện Chẩn tại ẤN ĐỘTrong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Thị Minh Thanh, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nguyễn Thị Minh Thanh, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Võ Trần Nguyên Thảo, Nguyễn Trực, Nguyễn Thị Minh Thanh, Tiến Lưu Quang, Hiền Ngân và Nguyễn Đức Sơn, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: Minh Hoa Bui và Nguyễn Thị Minh Thanh, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà


Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Minh Thanh, đang đứng


Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.