Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Vài hình ảnh sinh hoạt clb DC Thanh bình 3/2018

Ngày 10/3/2018 shclb thanh bình đông vui quá . Thầy ĐXT về chia sẻ cho clb thanh bình. Mọi người hăng say , đã hết giờ rồi mà cả nhà ko ai muốn về ....hjhj .
Chuc gia đình DC thành công , đại thành công , phương pháp DC sẽ toàn cầu hóa và đại chúng hóa 1 ngày gần đây....