Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Tự chữa tê cánh tay bằng một đoạn dây chun

Bằng một đoạn dây chun (dây thun), Bạn có thể làm hết tê cánh tay tức thì. Xem đoạn video dưới đây thì rõ. Thao tác thật đơn giản nhưng khó mô tả ra lời !!!
Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Bơm máu vào Mắt...

Nếu cây trồng thiếu nước thì sao quý vị ??? . Con mắt thiếu máu cũng vậy.

Kì Nam hướng dẫn bài Bơm máu vào mắt. Thật đơn giản mà hiệu quả tức thì. Mỗi ngày làm nhiều lần, mắt bạn sẽ được cải thiện không ngờ.

  /
Video: Kì Nam Hướng dẫn tự bơm máu vào mắt
Video: A Điểm hướng dẫn Móc chân mày để đưa khí huyết vào mắt.