Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

9/6/2018, shclb thanh bình

Hôm nay, 9/6/2018, shclb thanh bình .a tuyên chia sẻ về lịch sử lịch thiên can ...va 1 số bênh chữa DC liên quan ....hay quá mọi người cùng chăm chú nghe ...quên cả hết giờ ...