Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Minh Thanh khám & chữa bệnh từ thiện ở Quảng Ninh - Video

5/2015, Minh Thanh có chuyến khám chữa bệnh từ thiện theo lời mời của bà con ở Quảng Ninh. Dưới  đây là một số hình ảnh bằng Video.

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Minh Thanh khám & chữa bệnh từ thiện ở Quảng Ninh

Tháng Năm, Minh Thanh có chuyến khám chữa bệnh từ thiện theo lời mời của bà con ở Quảng Ninh. Dưới  đây là một số hình ảnh.