Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Xác định Âm Dương Hàn Nhiệt bằng phương pháp đo Kinh Lạc Lê Văn Sửu

Xác định Âm Dương, Hàn Nhiệt, Hư Thực... một cách định lượng có thể thực hiện được bằng phương pháp đo nhiệt độ Kinh Lạc do cố LY Lê Văn Sửu phát minh.