Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Cây Diện Chẩn


Ng Thị Minh Thanh noi về Cây Diện Chẩn

Tam giác Diện Chẩn

Phác đồ - Đồ hình - Dụng cụ. Ba yếu tố này tạo thành Tam giác Diện chẩn. Tại sao vậy ? Xin xem clip sau thì rõ.
Ng Thị Minh Thanh nói về Tam giác Diện Chẩn

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

30 giây biết Tạng nào khỏe yếu

Trải qua nhiều ngàn năm, dân tộc nào tồn tại đến ngày nay ắt phải có những cách khám chữa bệnh rất diệu kỳ (chứ không riêng gì các dân tộc ở Phương Đông). 30 giây (có khi ít hơn) biết Tạng nào khỏe yếu. Thật mà như đùa. Xin xem clip sau thì rõ. Hãy làm thử nha !!


Xác định Âm hư, Dương hư bằng cây lăn
Thật khó cho những ai mới làm Diện Chẩn  mà không am hiểu Đông Y khi cần phải xác định bệnh nhân thuộc Âm hư hay Dương hư để định hướng điều trị. Minh Thanh có một cách thật đơn giản để xác định Âm hư hay Dương hư bằng cách dùng các dụng cụ có sẵn của Thầy Châu. Xin xem clip dưới đây thì rõ. Dễ quá ha !!