Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

MÔ HÌNH ĐỒNG ỨNG DIỆN CHẨN - BÙI QUỐC CHÂU

Tờ treo này có 37 mô hình đồng ứng, đủ để chữa các bệnh thông thường bằng DC-ĐKLP-BQC. Dòng thứ 2 gồm các mô hình chữa não rất tuyệt vời được dùng đầu tiên khi chữa TB , các bệnh liên quan đến TK, não bộ.
Các mô hình đồng ứng ở dòng 9, 10 dùng chữa các bệnh phụ khoa, nam khoa rất hiệu quả.

Đây là lần đầu tiên tờ treo Mô hình đồng ứng môn Diện chẩn - Bùi Quốc Châu được chế bản. Nó dùng hỗ trợ cho công tác giảng dạy, học tập và thực hành chữa bệnh bằng pp Diện chẩn - Bùi Quốc Châu. Bản gốc có thể in ra tờ A2.

Em xin phép thày Bùi Quốc Châu cho sử dụng tờ treo này ở CLB DC Thanh Bình như là tài liệu nội bộ phục vụ giảng dạy học tập và thực hành DC ạ.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.