Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Vài hình ảnh ở Hội nghị chuyên đề Diện chẩn phòng diều trị u bướu và ung thư

Ngày 30/06/2013, GS TSKH Bùi Quốc Châu đã đến Đồ Sơn dự và huấn thị cho các học trò tại Hội nghị chuyên đề Diện chẩn phòng, điều trị khối u và ung thư do hội Diện chẩn Tp Hải Phòng tổ chức. Dưới đây là một số hình ảnh.