Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Hội nghị Diện chản Quốc tế 2015

Ngày 19/8/2015 Hội nghị Diện chẩn Quốc tế họp ở khách sạn Grand Hotel Sai Gòn kỷ niệm 35 năm hoạt động của môn y học bổ sung - Diện chẩn Bùi Quốc Châu. Dưới đây là một số hình ảnh.


Sáng 18/8: Thăm Trung tâm Việt Y Đạo tại 16 Ký con, Sài GònTối 18;8: Giao lưu với Thầy GS TSKH Bùi Quốc Châu

19/8: Hội nghị DCQT 2015 tại Grand Hotel SG