Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Chữa 1 ca đau ngực vô căn

Bệnh nhân đau ngực nhiều nhưng xét nghiệm hình ảnh không phát hiện gì bất thường, nên gọi là đau vô căn. Minh Thanh đo các đường kinh lạc thấy ... và đã đề ra phác đồ chữa trị thích hợp.