Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Chữa bệnh trước khi phát


Bệnh chưa phát làm sao biết mà chữa. Chuyện như đùa.
Vậy mà Diện chẩn làm được. Xem thì biết. Biết rồi lại bảo là dễ quá !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.