Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Hát cùng Thầy Châu

Minh Thanh và các môn sinh DC hát cùng Thầy Châu nhân chuyến ra Băc cuối tháng 6/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.