Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐY CĂN DẶN ĐÔI LỜI VÀ TẶNG QUÀ CHO HỘI DCBQC

TTNDTSBACSI NGUYỄN HỒNG SIÊM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐY VIỆT NAM, CHỦ TỊCH HỘI ĐY THÀNH PHỐ HÀ NỘI,CÓ ĐÔI LỜI CĂN DẶN VÀ TẶNG QUÀ CHO HỘI DCBQC HÀ NỘI...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.