Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Hội thảo ansean do Indonesia đăng cai đã thành công tốt đẹp .cảm ơn ban tổ chức trương trình đã trao chứng chỉ ĐY quốc tế ,cam on thầy Bùi Quốc Châu đã phát minh ra Diện Chẩn vi diệu cho cả nhân loại hưởng sự nhiệm mầu DC
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.